• Landsoversikten
Resultater for
Landskapsvåpen for Lurøy

Lurøy kommune

Innbyggertall: 1 876

Totalt innsamlet

Kr 413 828,-
av totalt 262 799 552,- innsamlet i hele landet.

Rangering nasjonalt

5. plass
av totalt 357 kommuner i landet,
fordelt på innbyggere.

Innbyggertall

1 876
innbyggere i Lurøy

Rangering i fylket

2. plass
av totalt 41 kommuner, fordelt på innbyggere.

Bidrag pr. innbygger

Kr 220,59 pr. innbygger i kommunen.
Dette er kr 171,87 over landsgjennomsnittet på kr 48,72.

Totalbidrag pr innbygger siste 5 år

Innsamlet siste 5 år

Antall bidrag siste 5 år

Topp 10 bidrag

Giver Beløp
Aino askr 100 000,-
Maria Olaisen askr 100 000,-
Barn, ikke brudkr 48 293,-
Lovundlaks ASkr 25 000,-
Konsvik Oppvekstsenterkr 10 030,-
Aquarius ASkr 10 000,-
Atlantic Styro ASkr 10 000,-
Vigner Olaisen ASkr 10 000,-
Aldersund oppvekstsenterkr 9 529,-
Helgeland Båtservice Askr 5 000,-

Siste 10 bidrag

Giver Beløp
Lurøy sokn 3 811,-
Joker Kvina 2 000,-
Mannskapet på brønnbåten Steinar Olaisen 1 000,-
Snekkerfabrikken AS 3 000,-
J. Hansen as 500,-
Lovund Kvinne & Fam.lag 2 000,-
Aldersund Handel AS 2 000,-
Aldersund oppvekstsenter 9 529,-
Aquarius AS 10 000,-
Elektro Helgeland AS 2 000,-

Giveroversikt i Lurøy kommune

Giver Beløp
Lurøy sokn 3 811,-
Joker Kvina 2 000,-
Mannskapet på brønnbåten Steinar Olaisen 1 000,-
Snekkerfabrikken AS 3 000,-
J. Hansen as 500,-
Lovund Kvinne & Fam.lag 2 000,-
Aldersund Handel AS 2 000,-
Aldersund oppvekstsenter 9 529,-
Aquarius AS 10 000,-
Elektro Helgeland AS 2 000,-
Konsvik Oppvekstsenter 10 030,-
Aino as 100 000,-
Atlantic Styro AS 10 000,-
Håkon Lund A/S 1 000,-
Janne-Kari`s Fotklinikk AS 1 000,-
Kvarøy Fiskeoppdrett 2 000,-
Lurøy Rorbuer A/S 1 000,-
Maria Olaisen as 100 000,-
Spiren Design AS 2 000,-
Lovundlaks AS 25 000,-
Helgeland Båtservice As 5 000,-
Jakobsen Mek. Verksted Drift AS 1 000,-
Lurøy Bygg AS 1 000,-
Lurøy Bygg og Regnskap AS 1 500,-
Lurøy Byggevare AS 1 500,-
Onøy Maskinstasjon as 5 000,-
Håkon Lund A/S 500,-
Vigner Olaisen AS 10 000,-
Barn, ikke brud 48 293,-